Business to You BV

           

September 2015 – September 2016

Business to You is een leverancier van e-Commerce oplossingen onder de merknaam webshopsolutions.com.

Senior Product Manager Security

Als product manager voornamelijk verantwoordelijk voor diverse e-Commerce Security cloud oplossingen voor webshops.

De belangrijkste producten waren managed security en PCI vulnerability scanning services, endpoint protection en penetration tests. Veelvuldig contact met klanten en Duitse/Amerikaanse leveranciers van de security producten was van groot belang. Als er bij klanten uit de PCI scans problemen naar voren kwamen lichte ik die toe en adviseerde ik over de mogelijkheden om de problemen op te lossen. In deze hoedanigheid heb ik bij klanten ook vaak adviezen op het gebied van interne security neergelegd en het belang van het “opvoeden” van de gebruikers met betrekking tot veilig werken. In deze periode heb ik op, door het bedrijf georganiseerde seminars, uitgebreide presentatie gegeven over internet security, eindgebruiker gedrag en de toen nog erg nieuwe Wet Meldplicht Datalekken. Een kleine bijkomende component van dit werk was de wekelijkse Skype conference call met het development team van het Amerikaanse Trust Guard (PCI security scanning) ten behoeve van de bouw van een nieuwe cloudbased backoffice voor het vulnerability scanning platform.

Een relatief klein gedeelte van mijn tijd hield ik mij ook bezig met webshop marketing producten, cart abandonment prevention oplossingen, customer review & rating systemen, customer support systemen en backoffice systemen voor shop management, billing en contract management. Ook ben ik naast bovenstaande zijdelings betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe webshopsolutions.com website en het daaraan gekoppelde backoffice systeem voor Business to You zelf.

Hier vindt u de website van Business to You BV / webshopsolutions.com.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.